COC: botsing met minister Vandenbroucke bijna onvermijdelijk!

Facebooktwittermail

Volgens de COC (Christelijke Onderwijs Centrale) dreigen de besprekingen rond een nieuwe cao voor het onderwijspersoneel vast te lopen. “Als de cao-enveloppe niet verhoogd wordt, dan zijn cao-besprekingen gedoemd tot mislukken en zijn acties onvermijdelijk”, luidt het in het maandblad “Brandpunt” (november 2005) .

In een uitvoerig artikel wordt aangetoond dat het onderwijspersoneel benadeeld wordt

a) door de niet-toekenning van een marktconform vakantiegeld;

b) als we de stijging van de onderwijslonen vergelijken met de stijging van de lonen van de ambtenaren van de Vlaamse gemeenschap;

c) als we de cao-enveloppen toegekend aan de witte sector vergelijken met de cao-enveloppen toegekend aan het onderwijs.

Minister Vandenbroucke heeft zich naar eigen zeggen gespiegeld aan de enveloppe die minister Inge Vervotte heeft gekregen voor « haar » cao met de witte sector. Deze enveloppe bedroeg 2 317 euro per FT-personeelslid. Wanneer Frank Vandenboucke zich echt zou gespiegeld hebben aan deze cao, dan zou de enveloppe voor de onderwijs-cao ongeveer 370 miljoen euro moeten bedragen hebben en geen 215 miljoen.

Klik hier voor het volledig artikel met de bijhorende cijfertabellen.