Film en brochure Cuba-studiereis 2005

Facebooktwittermail

Tijdens de paasvakantie 2005 organiseerde de Oproep voor een Democratische School een studiereis naar Cuba. Een groep van negentien enthousiastelingen (op twee na allemaal onderwijsmensen) proefde gedurende veertien dagen van de Cubaanse gastvrijheid en kreeg de binnenkant te zien van het onderwijssysteem, van de kleuterschool tot de universiteit, van het tweede kansonderwijs tot een gehandicapteninstelling.

Van deze reis bestaan nu een film (DVD) en een brochure.

Een filmimpressie van een reis langs verschillende onderwijsinstellingen in Cuba

De film duurt 30 minuten en brengt een leerrijke en aangename inleiding over het Cubaanse onderwijssysteem en de onderwijsvernieuwingen in het kader van de “Batalla de las Ideas”. De beelden zijn opgenomen tijdens de OVDS-studiereis van 26 maart tot 9 april 2005. Er wordt geen commentaar ingesproken want je kan genieten van 30 minuten Cubaanse muziek. Via ondertiteling worden elementaire informatie en vertalingen van sommige liedjesteksten gegeven.

De film werd gerealiseerd door Annemieke Vermeulen, in samenwerking met andere deelnemers van de reis. Het geheel is technisch mooi afgewerkt. Er bestaat een Nederlandstalige en een Franstalige versie.

Voor 10 EURO (verzendingskosten inbegrepen) is deze prachtige film van u.
Na betaling van 10 EURO op 000-0572257-54 (van OVDS, Brussel met vermelding “DVD Cuba”) sturen we U de DVD op.
Voor Nederland: contacteer Annemieke Vermeulen, tel.: (++32) 070-3239746

Cuba-nummer van “De democratische school”

Ons tijdschrift “De democratische school” wijdde een speciaal nummer (nr. 22, augustus 2005) aan deze studiereis. In dit themanummer willen we de lezer laten meeproeven van het Cubaanse onderwijs. De auteurs hadden niet de pretentie een academisch werkstuk af te leveren, maar hebben toch geprobeerd op basis van hun ervaringen en wat studiewerk een systematisch overzicht te geven van hoe de Cubaan van vandaag geschoold wordt.

Aan de deelnemers werd gevraagd een bepaald aspect op zich te nemen en daar een verslag van neer te schrijven. Het geheel is een mix geworden van studiemateriaal en reisindrukken met uiteraard hier en daar verschillende interpretaties van de opgedane ervaringen. De redactie heeft er voor geopteerd iedereen zijn ding te laten doen en eventuele afwijkende nuances of opvattingen naast elkaar weer te geven en niet te stroomlijnen. Het moet wel gezegd dat de meningsverschillen in de groep vooral opliepen als het Belgische onderwijs ter sprake kwam …

In een inleidend artikel schetsen Marc Vandepitte (reisleider, publicist) en Katrien Demuynck (verantwoordelijke Initiatief Cuba Socialista, ICS) een aantal maatschappelijke aspecten en de recente evolutie die nodig zijn om een goed begrip te krijgen van de (r)evolutie van het onderwijs van de laatste jaren in Cuba. Jacques De Maere (gepensioneerd pedagogisch adviseur) zorgt voor een overzichtsartikel van het Cubaanse onderwijssysteem. Daarna volgen tien verslagen van bezoeken aan onderwijsinstellingen.

Dit themanummer kost 3 EURO (of 4,5 Euro, verzendingskosten inbegrepen).

Nodig een Cuba-reiziger uit

Meerdere deelnemers van de Cuba-reis zijn graag bereid hun foto’s (DVD) of de film te komen tonen en hun impressies over het onderwijs in Cuba te vertellen. Dit kan voor een kleine groep of voor een grotere zaal. Bvb. als onderdeel van een pedagogische studiedag.

Cuba op de “10 uren voor de democratische school”

Tijdens de “10 uren voor de democratische school” (OVDS) op 19 november 2005 in Brussel zijn er workshops in het Nederlands (om 16u30) en in het Frans (om 14u) rond onderwijs in Cuba. Met deelnemers van de studiereis. De film wordt er vertoond.

Nieuwe studiereis in de paasvakantie 2007

Tijdens de paasvakantie 2007 zal OVDS opnieuw een studiereis naar Cuba organiseren rond onderwijs en opvoeding. Vanaf begin 2006 zullen een ontwerp van het reisprogramma en de praktische informatie op onze website bekend gemaakt worden en zullen de inschrijvingen starten. Geïnteresseerde leerkrachten kunnen zich reeds (vrijblijvend) aanmelden.

Oproep voor een democratische school (OVDS)

Vrijwilligerslaan 103
1160 Brussel

02.735.21.29

e-mail: ovds@democratischeschool.org

Web: www.democratischeschool.org

Rekeningnummmer: 000-0572257-54