Lerarentekort vooral in “moeilijke” scholen

Facebooktwittermail

Ondanks gunstige tussenberichten is het lerarentekort, zeker gezien de vergrijzing onder het personeel, nog allerminst opgelost in Nederland. Wel begint de omvang van het lerarentekort af te nemen door maatregelen van het ministerie en door de economische recessie, waardoor meer mensen voor een baan in het onderwijs kiezen.

Een belangrijk deel van de vacatures ontstond door « baan-baanmobiliteit ». Leraren trekken weg van scholen waar relatief veel problemen zijn: scholen met zwakke opbrengsten, scholen met veel leerlingen uit achterstandssituaties en scholen uit grote steden. Zorgwekkend is dat er een groep achterhoedescholen begint te ontstaan waar de problemen steeds groter worden en waar het steeds moeilijker wordt om goede leraren te krijgen. Vaak, maar niet alleen, gaat het om zwarte vmbo-scholen (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) in de vier grote steden. Juist achterhoedescholen,waar goede leraren het hardst nodig zijn, zagen zich geconfronteerd met meer vertrekkende leraren dan andere scholen. Op deze scholen werken ook de meeste onbevoegde leraren, is het schoolverzuim het grootst en zijn de meeste geweldsincidenten.

(Bron: Onderwijsverslag 2003, 14 april 2004)