Laaggeletterdheid in Vlaanderen en Nederland

Facebooktwittermail

Een op de zeven volwassenen in Vlaanderen kan niet voldoende lezen en schrijven om het te redden in een kennismaatschappij. Vlaanderen telt naar schatting 800.000 laaggeletterden, mensen die niet volwaardig kunnen meedraaien in onze maatschappij omdat ze niet of onvoldoende kunnen lezen of schrijven. Een recente studie van de Taalunie wijst erop dat laaggeletterdheid een probleem is dat alle geledingen van de maatschappij treft.

Bijna 10 procent van de 15-jarigen in Nederland bleek in 2000 over onvoldoende vaardigheden te beschikken om relevante schriftelijke informatie uit hun dagelijkse omgeving te lezen en te begrijpen. Nederland verkeert daarmee in het gezelschap van landen als Ierland en Finland waar dit percentage het laagste was van een groep van 30 landen. In Europa als geheel was in dat jaar ruim 17 procent van de 15-jarigen ‘functioneel analfabeet’. Deze recente schoolverlaters zijn niet in staat om bijvoorbeeld uit een bijsluiter van medicijnen de informatie te halen dat het medicijn niet langer dan zeven dagen gebruikt mag worden, terwijl dit er letterlijk in staat. Op het laagste niveau van geletterdheid treffen we veel allochtonen aan, maar toch is driekwart van de functioneel analfabeten autochtoon en Nederlandssprekend.

(Bron: De Standaard, 7 april 2004 en Onderwijsverslag 2003, 14 april 2004)