Scholen krijgen certificaat ISO 9002

Facebooktwittermail

ISO 9002 is goed gekend in de ondernemerswereld. Het gaat om een label dat internationaal erkend is als een garantie voor kwaliteit in de diensten en de industrie. In 2000 en 2001 hebben twee Waalse scholen deze onderscheiding verkregen. Twee technische en beroepsscholen: de ene behoort tot het vrije net in Henegouwen, de andere is een provinciale school uit de provincie Luik.
In 2003-2004 wordt een nieuwe norm in het leven geroepen: ISO 9001. Geen bezwaar, onze twee scholen hebben de intentie om hun onderscheiding te hernieuwen door te beantwoorden aan de criteria. We citeren de verantwoordelijke van een van de scholen: “Drie jaar geleden, kende onze externe raadgever al de veranderingen voor de nieuwe norm die meer gericht is op continue kwaliteitsverbetering en op het luisteren naar de klant. (We hebben reeds gezorgd) voor een klachtenstructuur van bij het begin”. Deze keer heeft de onderscheiding ook betrekking op de pedagogische vaardigheden van de leerkrachten. Sinds begin mei moeten alle personeelsleden een vaardighedenrooster invullen dat door de directie werd opgesteld. De nieuwe norm belangt ook de leerlingen aan. Zij zijn immers de klanten, samen met hun ouders, de leveranciers… Sinds twee jaar wil de school in kwestie hen steeds meer betrekken als dragers van vernieuwing en kwaliteit. Er liggen evaluatiefiches ter beschikking en het kader maakt er een punt van om elke vraag te behandelen. Het kan zelfs gaan om een probleem met een leerkracht. Binnen de school zijn er nog tegenstanders (oef!) maar er is steeds minder weerstand tegen het opduiken van deze ondernemingscultuur. In diezelfde geest meent de verantwoordelijke van de andere school dat “de kwaliteit verbeteren een goede zaak is voor alle klanten”. Amen.
(Alter Educ, 2 juni 2003)