vzw Universitas stapt naar Arbitragehof tegen Bologna-decreet

Facebooktwittermail

De vzw UNIVERSITAS heeft beslist om naar het Arbitragehof en de Raad van State te stappen tegen het Bologna-decreet na de stemming ervan in het Vlaams Parlement op 2 april 2003. Voor het decreet ter stemming werd gelegd in het Vlaams Parlement heeft de vzw, in een ultieme poging, een open brief gericht aan alle Vlaamse Parlementsleden om hen te waarschuwen voor de grondwettelijke bezwaren en de maatschappelijk nefaste gevolgen van dit decreet. De kritiek is samen te vatten in 4 punten: de bachelor-masterproblematiek; de associatievorming; de accreditering van de opleidingen en de taalregeling. De heersende jurisprudentie en de adviezen van de Raad van State m.b.t. dit decreet zijn immers ondubbelzinnig. Verder laakt UNIVERSITAS! de houding van de verschillende politieke fracties die voor dit decreet hebben gestemd en wijst nogmaals op de afwezigheid van enig maatschappelijk draagvlak ervoor.

De vzw UNIVERSITAS! heeft tot doel het realiseren en vrijwaren van de werkelijke Vrijheid van Onderwijs, met specifieke, maar niet uitsluitende aandacht voor het Hoger Onderwijs in zijn nationale en internationale context. In dit kader komt zij eveneens op voor Academische Vrijheid en Onderwijs-democratisering. Zonder dat deze opsomming beperkend is, worden volgende activiteiten georganiseerd door deze vereniging: vergaderingen, debatten, bewustmakingscampagnes, gerechtelijke procedures en dergelijke.
(persbericht 3 april 2003)
Vzw. Universitas
De Robianostraat 55
1030 Schaarbeek

universitas_vzw@yahoo.co.uk

http://beam.to/universitas_vzw