Nederland : Jongeren lezen nog maar elf minuten per dag

Facebooktwittermail

De Nederlandse jeugd tussen twaalf en achttien jaar lijkt zich voorgoed te hebben afgewend van het gedrukte woord. Dat is het beeld dat oprijst na lezing van de Rapportage Jeugd 2002, die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft gepresenteerd. De tijd die een jongere gemiddeld besteedt aan het lezen van de krant, is in tien jaar tijd teruggelopen van drie minuten in 1990 naar zestig seconden in het jaar 2000. Boeken krijgen dagelijks zes minuten aandacht, wat neerkomt op meer dan een halvering van de leestijd. Tijdschriften krijgen vier minuten bladertijd. Gezamenlijk elf minuten voor het gedrukte woord. Maar het SCP-onderzoek biedt weinig houvast op de vraag of de lezende jeugd beter af is. Er is wel een positieve noot: ‘Jongeren die relatief veel tijd aan lezen besteden, hebben over het algemeen iets betere schoolprestaties, een betere verstandhouding met hun ouders maar een minder goede met leeftijdgenoten, en minder problemen door vechtpartijen, diefstal en vernielingen.’ Tegelijkertijd is het wetenschappelijke bewijs hiervoor zwak, tekenen de onderzoekers aan. Er is één troost voor de leesfanaat: ook de televisie en de radio raken uit de gratie. Per dag kijkt een jongere nu 92 minuten tv en luistert hij elf minuten naar de radio. Tien jaar eerder was dit nog respectievelijk 106 minuten en een kwartier. Grote winnaar is de computer. De tijd die er dagelijks aan wordt besteed bedraagt gemiddeld 25 minuten. Let wel, het betreft hier cijfers uit 2000, die bij dit snelle medium al gauw als achterhaald kunnen worden beschouwd.
(Het Financiële Dagblad, 20 februari 2003)