Home Tags Michaël Verbauwhede

Tag: Michaël Verbauwhede

De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen

Onderwijs voor handen, hoofd en hart

In het boek “De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen” (1) nemen Mie Branders en Michaël Verbauwhede (2) het onderwijsluik voor hun rekening. Zij komen op voor een "onderwijs voor handen, hoofd en hart". Mie Branders is gemeenteraadslid in Antwerpen, Michaël Verbauwhede zetelt in het Brussels Parlement, beiden namens de PVDA.
De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen

Een inspirerend hoofdstuk uit een ‘briljant’ boek

Ik las op mijn beurt de 15 bladzijden van het hoofdstuk 5 van 'Onderwijs voor handen, hoofd en hart’ uit het boek ‘De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen’ [Peter Mertens (red.),De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen, EPO, Berchem, 2015. Hieronder vertrek ik van enkele indrukken. Daarna vul ik mijn reflecties over deze bevlogen tekst telkens aan met eigen ervaringen en ideeën voor een onderwijs van de 21ste eeuw dat het verschil maakt voor alle kinderen en dat er evenzeer maatschappelijk toe doet.

Recente artikels