Meer middelen voor onderwijs

Facebooktwittermail

Op dinsdag 23 maart 2010 betoogden een 500-tal studenten, docenten en administratief personeel van de universiteiten en hogescholen te Leuven.
De manifestatie was een initiatief van LBC-NVK, BBTK, ACV-openbare diensten, LOKO, VVS, Comac, ALS, Animo, Studentenraad Groep T, Enter.

De financiering van de Vlaamse universiteiten en hogescholen staat onder druk. Het hoger onderwijs kampt al decennia met een onderindexering van de overheidstoelagen. Recent kwamen daar besparingen in onderzoeksuitgaven bij. De economische crisis leidt tot dalende investeringen van de privésector in wetenschappelijk onderzoek. Resultaat: grote financiële onzekerheid in het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs wordt gedwongen om steeds meer inkomsten te zoeken in de privésector. Het marktdenken verovert het hoger onderwijs. De concurrentiestrijd tussen en binnen onderwijsinstellingen wordt nog verhevigd door het mechanisme van de outputfinanciering.

De gevolgen voor het personeel zijn: verhoogde werkdruk, meer werknemers met contracten van bepaalde duur en meer onderzoekers in onzekere statuten.

Jonas Boonen, voorzitter van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, schetst de gevolgen voor de studenten. De sterke stijging van het aantal studenten in het hoger onderwijs is niet gepaard gegaan met meer middelen voor studentenbegeleiding. Ook het inschrijvingsgeld voor studenten werd de afgelopen jaren geleidelijk verhoogd en de studiebeurzen verder uitgehold. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) heeft beslist de inschrijvingsgelden voor bijna-beursstudenten te verhogen tot het decretale maximum.

De betogers eisen in dit verband bijkomende inspanningen om de toegang van kansengroepen tot het hoger onderwijs te verhogen en meer middelen voor studentenvoorzieningen

Kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs moet absoluut hoger op de politieke agenda. De overheid moet onderwijs en onderzoek meer stimuleren:

* de beloofde 10% budgetverhoging onmiddellijk invoeren

* terug 7% van het BBP voor onderwijs (2% voor hoger onderwijs)

* herziening van het op concurrentie gebaseerde financieringsmodel

* voldoende personeel, met degelijke loon-en arbeidsvoorwaarden

* naleving Pact van New York (art.13): kosteloos hoger onderwijs

* een open en eerlijk debat met vakbonden en studentenorganisaties

Hugo Van Droogenbroeck

In bijlage drukken we de toespraken af van Luc De Lentacker (LBC – Kuleuven) en Eric Corijn (ABVV – VUB)