Kinderrechtenvoettocht

Facebooktwittermail

“Kinderen met papieren, kinderen zonder papieren,… allemaal kinderen”

Woensdag 11 mei 2005 om 14u00 (Centraal Station Brussel)

In een ludieke stoet worden de zetels van de 3 onderwijskoepels (VSKO – G.O. – OVSG) bezocht

In verschillende basis- en secundaire scholen volgen kinderen en jongeren les waarvan de ouders asiel hebben aangevraagd of waarvan de asielprocedure reeds afgelopen is. Net als hun ouders zijn zij asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning (zolang hun asielprocedure loopt) of gewoon “kinderen zonder wettig verblijf” (wanneer hun procedure afgelopen is en zij een uitwijzingsbevel hebben gekregen). Uiterlijk onderscheiden zij zich in niets van de andere leerlingen: zij leren wiskunde en taal, zingen mee, spelen met de andere kinderen… kortom genieten van het fundamenteel mensenrecht, nl. het recht op onderwijs. Zij krijgen terecht speciale Nederlandse lessen, zodat ze normaal kunnen functioneren en geïntegreerd worden in onze maatschappij. Voor een deel van die groep is Nederlands de enige lees- en schrijftaal. Hen uitwijzen impliceert dat ze van hun alfabetisering worden beroofd.

Terwijl hun leerkracht les geeft over de “Rechten van het Kind”, over de “meerwaarde” van de parlementaire democratie,… moeten deze leerkrachten, samen met hun meer fortuinlijke klasgenootjes, toezien hoe hun vriendjes geruisloos van de schoolbanken verdwijnen of samen met hun familie op een vliegtuig worden gezet richting uitzichtloosheid. In het beste geval moeten deze kinderen gedurende heel hun schoolloopbaan leven met de traumatische ervaring van een uitwijzingsbevel, dat als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Het is de taak van de leerkrachten, de inrichtende machten, de ouderverenigingen, de vakbondsorganisaties, antiracistische organisaties, e.a. om solidair te zijn met deze kinderen en jongeren en hen te helpen om uit deze onmenselijke situatie te stappen.

Om deze schrijnende situatie in de publieke belangstelling te brengen worden enkele acties gepland. Tijdens de week voor 11 mei zullen in de verschillende regio’s (Antwerpen, St.-Niklaas, Gent, Knokke,…) delegaties van kinderen met en zonder papieren, ouders, leerkrachten,… gevormd worden. Het wordt dus een ludieke groep (met bordjes, muziek) die op woensdagnamiddag 11 mei met start om 14u00 de verschillende onderwijskoepels zal aandoen om de problematiek van kinderen zonder papieren aan te kaarten. In verschillende regio’s worden “regio-comités” opgericht. Geïnteresseerd om mee te werken of om zelf een comité op te starten in je regio? Contacteer dan de regio-verantwoordelijken of jos.geudens@pandora.be

Regio-verantwoordelijken:
St.Niklaas: Jozef Hertsens jozef.hertsens@vlos.be
Gent: Chris Bens handinhand-gent@pandora.be
Wolf Bruggen wolf_bruggen@yahoo.com
Knokke : Jarerhjan Garick garick@pandora.be
Antwerpen: Jos Geudens jos.geudens@pandora.be
Dendermonde: Erik Tassyns erik.tassyns@pandora.be
Brussel: Eveline Dal evelinedal@yahoo.fr
School zonder racisme info@schoolzonderracisme.be