Geweld op Nederlandse scholen

Facebooktwittermail

De afgelopen periode is de veiligheid van scholen in Nederland meermalen op indringende wijze in de publiciteit gekomen. Uit de gegevens van de inspectie blijkt dat op ongeveer twee procent van de basisscholen, tien procent van de vmbo-scholen en op één procent van de havo-vwo-scholen (of afdelingen) zich wekelijks incidenten tussen leerlingen voordoen. Deze variëren van beschadiging of diefstal van eigendommen tot soms zeer ernstig fysiek geweld. Het aantal vmbo-scholen (of afdelingen) waar dit maandelijks voorkomt, is 38 procent. Voor het havo/vwo is dit bijna een kwart en in het basisonderwijs gaat het om ongeveer 5 procent.
Verwijdering van probleemleerlingen is in de praktijk vaak onmogelijk waardoor er meer dan eens crisissituaties ontstaan. Sommige incidenten zijn van dien aard dat ze de grenzen bereiken van wat het onderwijs zelf kan doen.

(Bron: Onderwijsverslag 2003, 14 april 2004)