150 deelnemers op regionale OVDS-dag te Luik

Facebooktwittermail

Onder het motto “L’école démocratique, parlons-en” organiseerde OVDS op zaterdag 14 oktober een regionale dag in Luik. Het werd een succes: 150 aanwezigen, méér dan we verwachtten. De meerderheid van de deelnemers waren jonge of toekomstige leerkrachten: enkele Luikse normaalscholen hadden deze dag bij hun studenten aanbevolen. De grote meerderheid van de deelnemers kwamen uit de provincie Luik. Een tiental Vlaamse leerkrachten hadden de verplaatsing gemaakt.

Tien werkgroepen: gepassioneerde debatten

Bij de thema’s van de werkgroepen vinden we er veel terug die ons bezig houden sinds het ontstaan van OVDS : de sociale ongelijkheid op school; de vermarkting van het onderwijs en het binnendringen van de reclame in de scholen; de tegenstellingen tussen de verschillende missies die het onderwijs krijgt toebedeeld; de noodzakelijke herfinanciering; het tekort aan middelen in het basisonderwijs. Ook meer algemene thema’s kwamen aan bod: de schuldenlast van de Derde Wereld, mediaopvoeding, opvoeding tot burgerzin, de geschiedenis van de immigratie. De confrontatie met geëngageerde sprekers is natuurlijk niet altijd gemakkelijk maar laat toe anders aan te kijken tegen de school, de wereld en de democratie. In de evaluatieformulieren zien we een duidelijke tendens : de tevredenheid over de sprekers die zich niet beperken tot het gebruikelijke consensusdiscours. In de komende maanden hopen we verslagen te publiceren van de meest gesmaakte werkgroepen. We bedanken van harte alle inleiders van buiten OVDS die hun vrije dag opofferden voor het welslagen : Anne Morelli, Danièle Massoz, Gérard De Sélys, Jacques Cornet, Henri Houben,Olivier Bonfond.

Twee wandelingen

Naast de werkgroepen waren er ook twee wandelingen. Met Didier Somzé konden de deelnemers, waaronder meerdere Vlaamse leerkrachten, kennis maken met de wijk “Pierreuse”, een historisch “dorp” in het centrum van Luik en een haard van collectieve strijd (verzet tegen de speculantie van de vastgoedmakelaars, tegen de uitbreiding van het justitiepaleis). Eliane Rulmont en Hubert Hellebouw van het cultureel centrum La Braise gidsten de groep doorheen de wijk St. Léonard, een volkse multiculturele wijk met een rijk verleden van arbeidersstrijd.

Een dag in het teken van de gastvrijheid

Eveneens erg geapprecieerd op deze dag: de gezellige ambiance. De hele wijk Pierreuse had zich in vieren gedeeld om ons te ontvangen. De activiteiten gingen nu eens niet in een school door maar in de culturele centra Barricade en Casa Nicaragua en in twee buurthuizen. De boekenwinkel Entre-temps had zijn deuren geopend, evenals de bar van Barricada waar het alternatieve bier en het fruitsap van Oxfam rijkelijk vloeiden.Zelfs de zon was van de partij. Zo konden we het onthaal en de pauzes buiten op de kasseien van deze symphatieke steeg organiseren.

Ontmoetingen

We zijn niet weinig fier dat we op deze dag mensen van allerlei horizonten bijeenbrachten. Leerkrachten van de verschillende netten, van het kleuter- tot het hoger onderwijs, oud en (vooral) jong. Zelfs van de drie taalgemeenschappen van het land (OVDS/APED kent geen taalgrenzen). Ook de ontmoetingen tussen de leerkrachten en de talrijke militanten van ngo’s waren zeer verrijkend.

Voor een fotoverslag van deze dag verwijzen we naar onze Franstalige website
[www.ecoledemocratique.org
->http://www.ecoledemocratique.org/article.php3?id_article=342]