Voorstelling OVDS

Facebooktwittermail

De Oproep voor een democratische school (OVDS) is een beweging van reflectie en actie voor democratisch onderwijs. Alle jongeren hebben recht op gelijke toegang tot kennis en onderricht. Het onderwijs dient jongeren de nodige kennis en vaardigheden te bieden om de wereld waarin ze leven te begrijpen en om in te grijpen in hun individueel en collectief bestaan.

De Oproep voor een democratische school (OVDS) verenigt leerkrachten en opvoeders uit het Vlaams en het Franstalig onderwijs en staat ook open voor studenten (lerarenopleiding), ouders en al wie een democratisch en emancipatorisch onderwijs in het hart draagt.

De visie van OVDS staat neergeschreven in enkele basisteksten, zoals:

de oprichtingstekst (september 1995)

de basistekst (januari 2000)

Verder zijn er een aantal discussieteksten die dieper ingaan op bepaalde thema’s.

De school veranderen om de wereld te veranderen (2003)

Programma voor het leerplichtonderwijs (2004)

(Zie de rubriek “OVDS. Basisteksten” op onze websites http://www.democratischeschool.org en
http://www .ecoledemocratique.org )

Hoe is OVDS ontstaan?

Begin september 1995 nam een Vlaamse lerares het woord tijdens een bijeenkomst van Franstalige leerkrachten te Brussel: “In Noord en Zuid bedreigt de politiek van besparingen ernstig de democratisering van het onderwijs”. Na deze tussenkomst werden de koppen bij mekaar gestoken en gediscussieerd. Toen de Franstalige leerkrachten op 27 september 1995 (feestdag van de Franse Gemeenschap) in Namen manifesteerden tegen besparingen in het onderwijs, publiceerde de krant Le Soir een “carte blanche” (vrije tribune) met de titel “Oproep voor een democratische School”. Deze oproep was ondertekend door een vijftiental personaliteiten uit de Vlaamse en Franstalige onderwijswereld. In de daaropvolgende maanden werd deze “oproep” ondertekend door meer dan 1200 leerkrachten.

In dat bewogen schooljaar, met de grote betoging tegen de benoemingsstop van minister Van den Bossche op 28 februari 1996 en met de vele stakingen en betogingen tegen de besparingen van minister Onkelinx in het Franstalig onderwijs, organiseerde de “Oproep voor een democratische school” een reeks debatten met vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden en uit de academische wereld van de twee kanten van de taalgrens. In augustus 1996 werd een tweetalige studiedag georganiseerd met 120 deelnemers in de school “Decroly” in Bruusel.

Wat doet de Oproep ?

Eind 1996 werd gestart met een “nieuwsbrief” die vanaf 2000 werd vervangen door het driemaandelijks tijdschrift “De democratische school” (in het Frans: “L’école démocratique”). Vanaf 2003 werden een Franstalige en een Nederlandstalige website geopend.

Tussen 1996 en 2001 werden zes nationale studiedagen gehouden rond thema’s als “Welke school voor welke maatschappij” (augustus 1996), “De onderwijsvormen herwaarderen of afschaffen?” (maart 1997), “De school in het Europa van Maastricht” (augustus 1997), “Voor een school waar alle leerlingen slagen” (maart 1998) , “De (her)financiering van het onderwijs” (maart 1999), “Een school om de wereld te begrijpen” (oktober 2001).

In 1998 en 1999 werd, naar aanleiding van de herziening van de financieringswet van 1989, een campagne gevoerd voor de verhoging van het onderwijsbudget tot 7% van het BBP (bruto binnenlands product). Er werd een “zwartboek” gepubliceerd met getuigenissen over de gevolgen van het tekort aan middelen. Een honderdtal personaliteiten ondertekenden een “memorandum voor de herfinanciering van het onderwijs” , in de kranten De Standaard en Le Soir verscheen een vrije tribune. Tijdens een studiedag aan de VUB in maart 1999 werd een debat georganiseerd met woordvoerders van 10 (Vlaamse en Franstalige) politieke partijen.

In 1999, 2000, 2002 en 2005 werden tijdens de paasvakantie reizen naar Cuba ingericht om er het onderwijs beter te leren kennen. Van de laatste studiereis (april 2005) bestaat een brochure (themanummer van “De democratische school”, nr. 22) en een film (dvd).

In de loop der jaren werden in Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Roeselare, Mechelen, Turnhout, Gent, en in meerdere Waalse steden debatavonden en andere activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Zo werden ondermeer Cuba-avonden georganiseerd met deelnemers van de studiereizen. Evenals gespreksavonden rond het boek “School onder schot” waaraan Nico Hirtt (hoofdredacteur van “De democratische school”) en Hugo Van Droogenbroeck (voorzitter OVDS) meewerkten.

Op 16 oktober 2004 werden de “zes uren voor de democratische school” en op 19 november 2005 de “10 uren voor de democratische school”. georganiseerd in Brussel, met telkens ongeveer 300 deelnemers.

Hoe kan ik deelnemen?

Misschien vindt u in deze “meewerkbon” iets dat u ligt. Elke bijdrage is welkom.
Aarzel niet ons te contacteren voor méér informatie en voor medewerking:

ovds@democratischeschool.be

OVDS (Oproep voor een democratische school)

Vrijwilligerslaan 103
1160 Brussel
tel: 02.735.21.29

ovds@democratischeschool.org