Zich abonneren op de Democratische School

Facebooktwittergoogle_plusmail

We nodigen je uit om je te abonneren op “De democratische school“, het driemaandelijks tijdschrift van de Oproep voor een democratische school (Ovds).

Je kan ook lid worden van Ovds (Oproep voor een democratische school), een organisatie van leerkrachten en van studenten uit de lerarenopleidingen.

“De democratische school” is het driemaandelijks tijdschrift van Ovds (Oproep voor een democratische school). Een abonnement kost slechts 15 euro per jaar (4 nummers). Voor minimum 16 Euro (of méér, op vrijwillige basis) wordt je lid van Ovds. Een jaarabonnement op “De democratische school” is hier inbegrepen.

Door lid te worden van Ovds ondersteun je een unieke organisatie:

 • Ovds ijvert voor een kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren: de school moet alle jongeren toerusten met de nodige kennis en vaardigheden die hen toelaat de wereld te begrijpen en te veranderen;
 • Ovds staat open voor al wie begaan is met kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren. We richten ons op de eerste plaats naar leerkrachten en naar studenten uit de lerarenopleidingen;
 • Wij zijn actief in het Vlaamse en in het Franstalige onderwijs en we hebben contacten met progressieve leerkrachtenorganisaties in Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje en andere landen;
 • Ovds verenigt leerkrachten van alle onderwijsnetten (GO!, katholiek onderwijs, gemeentelijk en provinciaal onderwijs) en alle niveaus (basisonderwijs, secundair, hoger, DKO, CVO, CBE)
 • Ovds organiseert nationale activiteiten (zoals een jaarlijkse studiedag of de tweejaarlijkse “zes uren voor de democratische school”) en regionale activiteiten (georganiseerd door regionale afdelingen in Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven, …)
  Als lid word je op de hoogte gehouden van nationale of regionale activiteiten van Ovds en geniet je van een korting op de (eventuele) toegangsprijs ervan.
 • Als lid nodigen we je uit (vrijblijvend) om mee te werken in een regionale afdeling of om eventueel een regionale afdeling op te richten.
 • Als lid nodigen we je uit om onze “Nieuwsbrief” (tweemaal per jaar) te verspreiden onder collega’s op je school

Om abonnee of lid te worden:

 • Vul onderstaande bon in.
 • Stort het juiste bedrag op rekeningnummer BE42 0000 5722 5754 (BIC BPOTBEB1) van Ovds, Vrijwilligerslaan 103, 1160 Brussel met vermelding “abonnement DS” of “lidmaatschap Ovds“.

Wij danken je van harte voor je steun.