Webinar scholen zonder huiswerk

Kaart niet beschikbaar

Datum & tijdstip
vrijdag, 27 november 2020
13h30 - 15h30


WEBINAR: SCOREN ZONDER HUISWERK

Interactieve webinar waarbij theorie en actieve denkoefeningen elkaar afwisselen.

Wat zegt de wetenschap over huiswerk in het lager onderwijs? Waarom houdt men zo vast aan huiswerk en wil De Schoolbrug ervan af? Tijdens deze webinar kom je te weten wat de mogelijke alternatieven voor huiswerk in het lager onderwijs zijn. De doelen van huiswerk worden duidelijk uitgesplitst, uitgelegd en kritisch tegen het licht gehouden.

Je maakt kennis met onze publicatie “Scoren zonder huiswerk” Daarbij duiken we in de klaspraktijk en staan we stil bij de rol die ouders krijgen. We kijken hoe je met het school- team aan de slag gaat rond het thema huiswerk en wat de hefbomen tot duurzame verande- ring zijn.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, beleidsmedewerkers, pedagogische begeleiders,… die klassiek huiswerk in vraag durven stellen en benieuwd zijn naar alternatieven.

Praktisch

Vrijdag 27 november 2020 van 9u00 tot 11u00 of van 13u30 tot 15u30

15 euro voor scholen binnen het district Antwerpen* 25 euro voor scholen buiten het district Antwerpen.

Elke deelnemer aan de webinar krijgt een gratis exemplaar van de publicatie “Scoren zonder huiswerk”. Je krijgt deze per post bezorgd voor 27 november.

Vanaf 1 januari is de publicatie verkrijgbaar tegen betaling:
25 euro voor scholen binnen het district Antwerpen* en 35 euro voor scholen buiten het district.

Inschrijven via dit online inschrijvingsformulier voor maandag 16 november 2020.

Organisatie: De Schoolbrug