“VAKBONDIG”, juni 2012 Slimmer dan je denkt of misschien juist niet …

Facebooktwittermail

De syndicale delegatie van COC (Christelijke Onderwijs Centrale) van TSM (Technische School Mechelen) maakt elk trimester een krantje voor de personeelsleden van de school. “Vakbondig” is de naam van het beestje.

“Vakbondig” bevat rubrieken over de interne keuken van de school (verslagen van vergaderingen, personalia…) en een rubriek “Actua en weetjes”.

Deze rubriek is een mix van korte artikels over de politieke en syndicale actualiteit en over pedagogische thema’s.

Zo behandelt het nummer van eind juni 2012 het grote scholenrapport van “De Morgen”, meer bepaald de cijfers voor Mechelen. Sint-Romboutscollege telt 10% GOK-leerlingen, TSM 41%, Coloma+ 45%.

Een ander artikel gaat over het begrip “intelligentie”. Kan men intelligentie meten? Is het IQ een betrouwbare indicator. Er volgt een samenvatting van de 9 vormen van intelligentie zoals de neuroloog Howard Gardner ze definieert.

Het derde artikel resumeert de recente maatregelen rond de pensioenen en de TBS in het onderwijs. “Het komt er op neer dat de meeste collega’s zo’n vier jaar langer zullen moeten werken. Waar ze indertijd vanaf 58 jaar of zelfs vroeger konden stoppen, zal dat nu voor de meesten in de toekomst minstens tot 62 jaar zijn”.

Hieronder kan u de rubriek “Actua en weetjes” van “Vakbondig”, juni 2012 downloaden.