Brusselse allochtonen en onderwijs

In onderstaand artikel reageert Johan Leman (voormalig koninklijk commissaris van het Centrum voor Gelijke Kansen en tegen racisme, professor KULeuven en oprichter van de...

Identiteit ontwikkelen. Leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs

Chico Detrez, medeauteur van het boek "Identiteit ontwikkelen. Leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs" , vergelijkt - in de gelijknamige workshop tijdens "de 6 uren voor de democratische school" ( 17 oktober) - onderwijs met een beeld uit de Griekse mythologie: Procrustes de herbergier, die zijn gasten aan zijn bed aanpaste. Meestal bleek dat zijn gasten niet precies op zijn bed pasten. Was een gast te kort, dan rekte Procrustes zijn ledematen met geweld uit, was hij te lang, dan hakte de gastheer er een stukje van af.

Een ander drama

Terwijl heel het land in rouw is om de betreurde slachtoffers in Zwitserland, speelt er zich aan de Triomflaan 36 in Brussel een ander drama af. Sinds 14 januari houden 23 jongemannen zonder papieren een hongerstaking in de gebouwen van de VUB. De actievoerders eisen een verblijfsvergunning voor een jaar en een werkvergunning C, die hen het recht geeft gedurende dat ene jaar voor meerdere werkgevers te werken.
Economie, de gebruiksaanwijzing

‘Economie, de gebruiksaanwijzing’ (Ha-Joon Chang)

Toen de Koreaans-Amerikaanse econoom Ha-Joon Chang verleden jaar zijn boek ‘Economie: de gebruiksaanwijzing’ kwam voorstellen, schreef Lode Vanoost een recensie voor "De wereld Morgen". Het boek is voor elke leraar economie – en bij uitbreiding voor elke leraar – een aanrader. Laten we ophouden met aan de toekomstige generaties economie voor te spiegelen als een politiek neutrale wetenschap die waardenvrij kan zijn en waar niet aan te tornen valt. En de reële economie waarin we leven als een bovennatuurlijke orde die niet door mensen zou zijn gemaakt. Want als de huidige reële economie door mensen zo is opgezet dat ze maximale privéwinsten voortbrengt voor een kleine minderheid, kan ze door mensen ook worden herdacht zodat ze functioneert om de noden te lenigen van alle mensen zonder onderscheid. Hieronder publiceren we de recensie van Lode Vanoost.

70 gegadigden namen deel aan Gent anders bekeken

Op 7 mei –tot dan de warmste dag van het jaar- ging “Gent Anders bekeken” door in de school De Wingerd te Gent. Zo’n 70 aanwezigen kozen uit een rijk programma van workshops en wandelingen.

‘De racisme-oefening van Koppen? Geen wetenschappelijk bewijs en zelfs reëel gevaar’

Op donderdag 4 juni zond Koppen de reportage ‘De verdeelde klas’ uit. ‘Hoe diep zit racisme anno 2015 nog ingebakken in ons denken?’ was de vraag die ze zogenaamd wilden beantwoorden. Ze zetten een experiment op met schoolkinderen. ‘Het experiment toont een ontluisterend beeld van onze moderne maatschappij’, zo wordt de reportage op www.deredactie.be becommentarieerd. Wij wilden dieper graven dan deze sensatie. We brengen daarom eerst de reactie van twee professoren sociale psychologie van de UGent vlak na de reportage (in Knack-online, op 6 juni). De professoren Sociale Psychologie Alain Van Hiel en Arne Roets (UGent) reageren in Knack-online op de reportage en het stof dat ze doet opwaaien. Wij hebben bezwaar tegen de eigenlijke oefening zelf, zo schrijven ze, en dit wordt wel bijzonder pertinent wanneer we naar de talloze reacties op de sociale media kijken. De boodschap daar is duidelijk ‘Deze oefening zou moeten verplicht worden in iedere klas’. We laten hen verder zelf aan het woord.

De hoofdzaak van de verlichting

Het hoofddoekenverbod wordt uitgebreid naar het hele gemeenschapsonderwijs en heel Antwerpen. Maar zijn enkele moslimmeisjes werkelijk een bedreiging voor de idealen van de verlichting? Integendeel, betoogt een groep academici, het zijn juist de verlichtingsidealen die te vaak als excuus worden gebruikt voor discriminatie en onderdrukking.

Kanttekeningen bij “Een bank vooruit, twee achteruit” (Marleen Vanderpoorten)

Vlaams onderwijsminister Marleen Vanderpoorten heeft haar ideeën over onderwijsbeleid te boek gesteld in "Onderwijsbeleid in Vlaanderen, Een bank vooruit." (1) Het laatste deeltje van haar boek schetst de 'toekomstbeelden', die haar visie op onderwijs samenvatten. (2) De toekomst ziet er stralend uit, als we de minister mogen geloven. Op de persconferentie waar minister Marleen Vanderpoorten haar boek voorstelde, omschreef zij het werk als "verplichte lectuur voor wie de eerste paar jaren wil meepraten over onderwijsbeleid." Wij nemen de handschoen op. We overlopen de kernideeën en plaatsen er kritische kanttekeningen bij.

Boekbespreking van “De becijferde school”

Een boek over cijfers en metingen, toetsen en rapporten, van en over leerlingen en scholen. Een inhoud die het hart van de school raakt. Een kritisch boek dat de heersende doorgeslagen meetcultus wil aanklagen; een pleidooi houden voor een meer leerlinggericht evalueren op school en een genuanceerd omgaan met het vergelijken van onderwijssystemen. Wij lazen het boek "De becijferde school. Meetcultus en meetcultuur" en praatten met de auteur Roger Standaert op de boekvoorstelling (op 10 december in Antwerpen, georganiseerd door Ovds-Antwerpen)

Wij, leraars, staan achter de scholieren om het klimaat te redden

  In "De Morgen" van 15 januari verscheen onderstaand opiniestuk "Wij, leraars, staan achter de scholieren om het klimaat te redden", geschreven door Romy Aerts...

Recente artikels