De 10 actiepunten van het Atheneum Kapellen voor het klimaat

Facebooktwittergoogle_plusmail

Ik ben heel fier op onze school, het Atheneum Irishof Kapellen. Wij maken klimaatactie concreet in de school. Zoals gevraagd door Cedamia.org en Teachers for Climate werken we aan tien punten en laten we op 26 september om 12u05 de schoolbel rinkelen als klimaatalarm. Hieronder vind je de brief van onze directeurs aan onze leerlingen en hun ouders. Hopelijk kunnen we nog scholen inspireren om deel te worden van deze internationale beweging.

 

 

Beste ouders

Beste leerlingen

Als school willen we tonen dat we ons bewust zijn van de noodzaak om ons klimaat leefbaar te houden. Omdat in onze school bij heel wat leerlingen en leerkrachten de vraag leeft om initiatieven te nemen rond de klimaatproblematiek hebben we ons ertoe geëngageerd om dit schooljaar werk te maken van tien actiepunten in het kader van klimaat en milieuzorg:

1) Onze school stimuleert leerlingen om met de fiets naar school te komen en investeert daarom in de nodige infrastructuur.

2) We trachten bij activiteiten zoals een sportdag zoveel mogelijk (nabije) locaties te kiezen die bereikbaar zijn met de fiets en het openbaar vervoer.

3) Onze school kiest voor schoolreizen (GWP’s) met de bus of trein.

4) We werken aan afvalvermindering (bv. geen automaten op school, drinkfonteintjes met drinkfles van school) en bewustmaking rond plastic afval en sorteren (bv. actie leerlingenraad i.s.m. Mooimakers).

5) Bij een aantal vakken maken we plaats voor les over de klimaatverandering. Bij het vak aardrijkskunde komt dit in heel de derde graad aan bod en ook bij geschiedenis krijgen de leerlingen een les klimaatgeschiedenis. In het zesde krijgen de leerlingen wetenschappen het vak ecologie waarin ze een eigen les maken over problemen en oplossingen. Ook bij humane wetenschappen komt het thema aan bod, bv. vanuit het perspectief van sociale bewegingen.

6) Onze school nodigt klimaatwetenschappers uit. In 2019 gingen een aantal leerlingen met een les van een Scientist4Climate aan de slag om in enkele omringende basisscholen zelf les te geven. We willen verder nadenken over zulke projecten.

7) Onze school bevindt zich in een groene omgeving. We voeren een beleid dat de biodiversiteit op het domein nog verder wil laten toenemen, o.a. met advies van Natuurpunt.

8) Wij willen er via de scholengroep voor ijveren om de overheid ervan te overtuigen voor heel het GO! een volledig groene energieleverancier te nemen.

9) Onze school wil via de scholengroep er ook voor ijveren om de overheid aan te zetten tot investeringen in isolatie en warmtebesparing. Bovendien pleiten we voor de aanstelling van een expert in de scholengroep die met de nodige kennis van zaken energiedata van de scholen verzamelt en het beheer van de bestaande energiesystemen optimaliseert.

10) Onze school acht vrije meningsuiting belangrijk en wil aan leerlingen dus geen mening opdringen door van klimaatacties gezamenlijke projecten te maken. Tegelijk geven we de mogelijkheid aan leerlingen en personeel om hun mening omtrent de klimaatverandering uit te drukken in collectieve acties. De directie brengt actievoerders op de hoogte van het wettelijke kader, treedt niet sanctionerend op tegen leerlingen en verwacht van hen dat ze voldoende inspanningen doen om gemiste lessen en evaluaties in te halen. Leerkrachten die hiervoor willen staken, hebben dat recht.

Met deze actiepunten ondertekenen we als school mee een Climate Emergency Declaration. We hopen met deze actiepunten leerlingen en andere betrokkenen te inspireren om mee zorg te dragen voor ons milieu en werk te maken van een leefbaar klimaat.

Wim Benda

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here