Gevraagd: leraars om mee te werken aan onze leerlingenenquête “School, kennis en klimaat”

Facebooktwittergoogle_plusmail

In 2008 en in 2015 heeft de lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school) bij duizenden leerlingen van de 5de, 6de en 7de leerjaren van het secundair onderwijs een enquête gehouden om hun maatschappelijk relevante kennis te testen, in het bijzonder over klimaatopwarming, uitputting van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie. De rapporten met de resultaten van deze enquêtes kregen veel aandacht in de media. Ovds organiseert nu, in de context van de grote mobilisatie van scholieren, studenten en leerkrachten voor het klimaat, een nieuwe enquête bij leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs.

De enquête wordt afgenomen in de klas in de periode van 23 april tot 10 mei (de eerste drie weken na de Paasvakantie). Om deze enquête in veel klassen te kunnen laten invullen, hebben we natuurlijk vele leerkrachten nodig die hier één lesuur willen aan besteden. Aan leerkrachten die willen meewerken, vragen we om het inschrijvingsformulier onderaan in te vullen.

Schrijf je in om met je leerlingen aan de enquête 2019 “School, kennis en klimaat” deel te nemen

Download het rapport van de Ovds-leerlingenenquête 2015 “School, energie, klimaat”

Download het rapport van de Ovds-leerlingenenquête 2008 rond maatschappelijk relevante kennis

De objectieven van de enquête “School, kennis en klimaat”

  1. Het kennisniveau en de sensibiliseringsgraad van de leerlingen (en van hun ouders en leraars) met betrekking tot de problematiek van de klimaatopwarming evalueren.
  2. Leerkrachten een tool aanreiken om over deze vragen met hun leerlingen te discuteren, hun kennis na te gaan en te verbeteren en om hen te sensibiliseren.
  3. Na de publicatie van de resultaten over een instrument beschikken dat kan bijdragen om keuzes en prioriteiten in leerplannen en curricula voor te stellen.
  4. Door de publicatie van de resultaten bijdragen tot de mediatisering van de strijd voor het klimaat.
  5. De discussie tussen jongeren en hun ouders rond klimaatverandering stimuleren (met het luik “ouders” van de enquête).

Wie kan er deelnemen? Hoe verloopt de enquête?

Voor de leerlingen van de 5de, 6de en 7de leerjaren van het secundair onderwijs moet de enquête gehouden worden tussen dinsdag 23 april en vrijdag 10 mei 2019 (de eerste drie weken na de Paasvakantie). De leerkrachten die zich hebben ingeschreven om met hun klas(sen) deel te nemen, zullen voor elke deelnemende klas een code en de link naar de digitale enquête ontvangen. De leerlingen moeten de enquête individueel en zelfstandig on-line invullen in een computerklas op school, onder toezicht van een leerkracht en daarvoor over één lesuur kunnen beschikken. Je kan je nu reeds inschrijven om deel te nemen!

Als je leerlingen van andere klassen (niet van de derde graad) van het secundair onderwijs of studenten van het hoger onderwijs de enquête wil laten invullen, kan dit vrij, zonder inschrijving, maar enkel na 10 mei. Deze resultaten zullen niet worden meegeteld in het rapport dat we zullen publiceren.

We zullen deze keer (anders dan bij de Ovds-enquêtes van 2015 en 2008) ook de leerkrachten en de ouders uitnodigen om dezelfde enquête (dezelfde vragen) in te vullen, maar na 10 mei. Dit zal wellicht een interessante vergelijking van de resultaten mogelijk maken. Dit zal ook toelaten om na te gaan in welke mate en onder welke omstandigheden de kennis en de attitudes van de leerlingen met die van hun ouders en leerkrachten overeenstemmen. Uiteraard zal enkel het luik “leerlingenenquête” als wetenschappelijk en representatief kunnen voorgesteld worden, omdat het niet mogelijk is te controleren onder welke omstandigheden leerkrachten en ouders de vragen beantwoorden (ook al zullen we vragen dezelfde spelregels als de leerlingen te respecteren: individueel, maximum 50 minuten tijd, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen).

De anonimiteit van de leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen zal absoluut gegarandeerd worden.

Neem deel aan de voorbereiding van de vragenlijst

Op korte termijn willen wij een (beperkte) werkgroep samenstellen, met leerkrachten van diverse vakken, al dan niet lid van Ovds, om de vragen van de enquête op te stellen (en uit te testen). De vragenlijst zou minstens volgende thema’s moeten bevatten:

  • kennis met betrekking tot de klimaatproblematiek in domeinen als fysica, technologie, aardrijkskunde, economie, politieke instellingen …
  • conceptuele beheersing, begrip van de mechanismen, oorzaken en gevolgen
  • een maat om de graad van sensibilisering voor het klimaatprobleem te meten, alsook van de vastberadenheid om op persoonlijk en/of collectief vlak te handelen iets te veranderen
  • evaluatie van de plaats die dit thema bekleedt in de schoolse vorming
  • een paar vragen die het mogelijk maken om de leerling te situeren (onderwijsvorm, schoolloopbaaan, socio-cultureel milieu …)

De werkgroep zal vooral werken via uitwisseling van mails en documenten die on-line kunnen gedeeld worden. Nochtans zal een vergadering (in Brussel) noodzakelijk zijn bij het begin van de werkzaamheden en bij de finalisering (eind maart).

Als je wil deelnemen aan deze werkgroep om de vragenlijst op te stellen, vragen we om snel contact op te nemen met nico hirtt

Parallel met de werkgroep zullen wij reeds een oproep doen aan scholen en leerkrachten om zich in te schrijven voor deelname aan de leerlingenenquête in april-mei.

Hier kan je het rapport lezen van de Ovds-enquête (2015) “Wat weten onze leerlingen over klimaatopwarming, uitputting fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie?”

Hier kan je het rapport lezen van de Ovds-enquête (2008) over de maatschappelijk relevante kennis bij 3000 leerlingen. 

 

Inschrijvingsformulier

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here