10 November 2018. Colloquium “Gelijkenissen en verschillen tussen het onderwijsbeleid in Vlaanderen en de Federatie Wallonie-Bruxelles”

Facebooktwittergoogle_plusmail

Op zaterdag 10 november 2018 organiseert Ovds-Aped in Brussel een colloquium rond “Gelijkenissen en verschillen tussen het onderwijsbeleid in Vlaanderen en in de Federatie Wallonie-Bruxelles”. In de voormiddag wordt ingezoomd op het inschrijvingsbeleid in  het Vlaams en het Franstalig onderwijs, in de namiddag op de hervormingen rond basisvorming, gemeenschappelijke stam en eindtermen.

Onderaan dit artikel kun je digitaal inschrijven. 

Download de folder in PDF-formaat om te printen

Het colloquium is tweetalig, met simultaanvertaling.

Plaats: gemeenschapscentrum “De Markten”, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Op wandelafstand van het Centraal Station (15 minuten) of metrostation Sint-Katelijne (2 minuten)

Verloop van de dag

9u30: onthaal

10u: voormiddagsessie (met koffiepauze)

13u: middagpauze. Broodjes en koud buffet zijn voorzien voor alle deelnemers

14u: namiddagsessie

16u: einde

Voormiddag: inschrijvings- en desegregatiebeleid, bilan en perspectieven 

  • Keynote van Dirk Jacobs (GERME-ULB). Wat leert vergelijkend onderzoek over gelijkheid en segregatie in het Vlaams en Franstalig onderwijs? 

  • Marc Demeuse (vice-rector Onderwijs aan de universiteit van Bergen) maakt de balans op van de inschrijvingsdecreten in het Franstalig onderwijs.

  • Thomas Wouters (KULeuven). Inschrijvingsbeleid in Vlaanderen. Met bijzondere aandacht voor de “dubbele contingentering”.

  • Jean-Pierre Kerckhofs (voorzitter Aped-Ovds). Het voorstel van Ovds voor een gegarandeerde plaats voor alle leerlingen in een gemakkelijk bereikbare en sociaal gemengde school. 

De voormiddag wordt afgesloten met een debat tussen deze vier sprekers en het publiek.

Namiddag: de lange weg naar een algemene en polytechnische basisvorming en gemeenschappelijke stam

  • Pierre Waub (CGé, Changement pour l’égalité). Het Pacte d’Excellence en de verlenging van de gemeenschappelijke stam (“tronc commun pluridisciplinaire polytechnique”) in het Franstalig onderwijs

  • Goele Cornelssen (doctor pedagogische wetenschappen, verantwoordelijke van de studiedienst van COC) staat stil bij de betekenis, de vorm en de inhoud van de basisvorming, in het bijzonder in het licht van de modernisering van het secundair onderwijs en de vernieuwing van de eindtermen.

  • Nico Hirtt (Ovds-Aped). Twee onderwijssystemen, een zelfde schoolvisie : economisme en ideologie in de eindtermen en de socles de compétence. 

Het namiddaggedeelte eindigt met een algemeen debat met alle sprekers en het publiek.

Voorstelling van de sprekers

Dirk Jacobs, professor sociologie aan de ULB, lid van de Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Egalité (GERME), vergelijkt aan de hand van verschillende statistische bronnen, de situatie van het Franstalig en Vlaams onderwijs  op het vlak van gelijkheid. Hij zal de impact van sociale en academische segregatie bespreken, veroorzaakt door de quasi-onderwijsmarkt en door vroegtijdige selectie.

Marc Demeuse, vice-rector onderwijs aan de Universiteit van Bergen en directeur van het Institut d’administration scolaire, analyseert de verschillende decreten “inschrijvingen” en “sociale mix” in het Franstalig onderwijs. Hij onderzoekt in welke mate deze decreten erin slaagden de sociale mix in het onderwijs te verbeteren.

Thomas Wouters, vorser aan het Research Centre of Public Economics (KULeuven), zal de evolutie beschrijven van het inschrijvingsbeleid in Vlaanderen. Hij zal in het bijzonder stil staan bij de effecten van het systeem van dubbele contingentering, dat scholen verplicht om een contingent kansrijke en kansarme leerlingen in te schrijven.

Jean-Pierre Kerckhofs, leraar en voorzitter van Ovds, zal de troeven en de haalbaarheid van het Ovds-voorstel voor een ‘gegarandeerde plaats voor alle kinderen in een gemakkelijk bereikbare en sociaal gemengde school’ illustreren.

Pierre Waaub, leraar, lid van CGé (Changement pour l’égalité), en afgevaardigde voor FGTB-onderwijs in het Pacte d’Excellence, analyseert de troeven en de beperkingen van deze onderwijshervorming wat betreft de verlenging van de gemeenschappelijke stam, in het licht van het relatieve falen van eerdere pogingen. Hij bespreekt de inzet van de huidige discussies binnen het proces van het Pacte d’excellence.

Goele Cornelissen is doctor in de pedagogie en verantwoordelijke voor de studiedienst van COC (Christelijke Onderwijscentrale). Zij reflecteert over de betekenis, de vorm en de inhoud van de gemeenschappelijke basisvorming, met name in het licht van de modernisering van het secundair onderwijs en de vernieuwing van de eindtermen in het Vlaams onderwijs.

Nico Hirtt, gepensioneerd leraar en verantwoordelijke voor de studiedienst van Ovds, analyseert het debat over de gemeenschappelijke stam vanuit de hoek van de leerdoelen. Hij toont aan hoe een gemeenschappelijke “algemene en polytechnische” stam die een echt kritisch burgerschap inhoudt, moet gezien worden als een breuk met de dominante economistische visie op ons onderwijs.

Deelname in de onkosten

15 euro

Bij inschrijving en betaling vóór 31 oktober:

12 euro

8 euro voor leden Ovds

In de prijs zijn de dranken tijdens de koffiepauzes en het koud buffet ’s middags inbegrepen.

Inschrijvingsformulier